Glossary beginning with P

Pakiet klimatyczny

pakiet energetyczno-klimatyczny składający się z sześciu projektów aktów prawnych, które umożliwią osiągnięcie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. „3 x 20” – dyrektywa przyjęta przez Unię Europejską. Jej założenia to ograniczenie do 2020 r. emisji gazów cieplarnianych o 20 proc. w porównaniu z 1990 r., zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20 proc. całkowitego zużycia energii średnio w UE w 2020 r. oraz podniesienie o 20 proc. efektywności energetycznej do 2020 r.

Pompa ciepła

mechanizm, którego podstawowym zadaniem jest „transport” ciepła o niższej temperaturze do miejsca o wyższej temperaturze. Proces ten jest możliwy dzięki odpowiedniej konstrukcji pompy, która jest zaopatrzona w sprężarkę lub wymienniki.
Pompa ciepła gromadzi energię cieplną otrzymaną np. z powietrza lub z gleby, by oddać ciepło otoczeniu. 

Projekt KIC InnoEnergy

(Knowledge and Innovation Communities) – europejski komercyjny projekt wspierający rozwój innowacji w obszarze energetyki. TAURON Polska Energia jest jednym z sygnatariuszy umowy powołujące spółkę CC Poland Plus, która stwarza podstawy do funkcjonowania polskiego węzła Wspólnoty Wiedzy i Innowacji KIC Energy. Zadaniem polskiego węzła jest przede wszystkim prowadzenie badań i koordynacja działań w obszarze tzw. czystych technologii węglowych. Powstanie celowej spółki CC Poland Plus jest uwieńczeniem współpracy pomiędzy partnerami naukowymi a Grupą TAURON. W 2013 r. Grupa TAURON otrzymała Złoty Laur Innowacyjności w kategorii Górnictwo i hutnictwo za projekt „Przewoźna instalacja pilotowa do usuwania CO2 ze spalin”. Wyróżnienie to przyznawane firmom, które z powodzeniem wdrożyły najlepsze pomysły, rozwiązania i wynalazki, zapewniające im sukces gospodarczy.  

Przemysł energochłonny

obejmuje przedsiębiorstwa z branży chemicznej, metali nieżelaznych, stalowej, cementowej czy papierniczej, w których podczas procesów produkcyjnych wykorzystywane są znaczące ilości energii wraz ze zużyciem surowców m.in. węgla, koksu i gazu. Koszt zużycia tych nośników energii stanowić może w przedsiębiorstwach nawet kilkadziesiąt procent całościowego kosztu wytworzenia produktu gotowego.